بازدید: ۱۹۶
منتشر شده در دوشنبه, 19 شهریور 1397 12:35

مذاکرات با خریداران روسی جهت صادرات

به گزارش روابط عمومی گلخانه گل حامی : با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت مذاکراتی با خریداران روسی جهت صادرات گل به این کشور صورت گرفت .

 

b_0_0_0_00_images_news_shari97_IMG_0108_700x500.jpg

 

b_0_0_0_00_images_news_shari97_IMG_0102_700x500.jpg

 

b_0_0_0_00_images_news_shari97_IMG_0111_700x500.jpg