بازدید: ۱۷۵
منتشر شده در چهارشنبه, 07 شهریور 1397 14:46

سرویس چیلر خنک کننده بستر تولید

به گزارش روابط عمومی گلخانه گل حامی : تعمیر و سرویس دوره ای چیلر خنک کننده بستر سالن آلسترومریا بوسیله کارشناس مجرب و همچنین مسئول فنی شرکت صورت گرفت .

b_0_0_0_00_images_news_shari97_11.jpg

 

 

b_0_0_0_00_images_news_shari97_11-3.jpg

 

b_0_0_0_00_images_news_shari97_11-2.jpg