بازدید: ۱۹۰
منتشر شده در چهارشنبه, 07 شهریور 1397 14:43

بازسازی ستون های سازه گلخانه

به گزارش روابط عمومی گلخانه گل حامی : پروسه بازسازی ستون های سالن های تولید که بر اثر گذشت زمان پوسیده شده بودند آغاز گردید .

 

b_0_0_0_00_images_news_shari97_IMG_0002_400x600.jpg