بازدید: ۱۹۷
منتشر شده در یکشنبه, 27 خرداد 1397 12:03

بازسازی چیلر شرکت

به گزارش روابط عمومی گلخانه گل حامی : دستگاه چیلر شرکت به منظور راه اندازی مجدد جریان آب سرد در لوله های داخل بسترهای سالن آلسترومریا برای کنترل دمای این بستر ها تعمیر و مورد استفاده قرار گرفت .

chiler%201.jpg

 

chiler%202.jpg

 

chiler%203.jpg