بازدید مدیر حفاظت و اطلاعات بنیاد تعاون کشور از استان فارس

منتشر شده در چهارشنبه, 11 مرداد 1396 07:04

سیدی مشاور رئیس هیات مدیره و مدیر حفاظت و اطلاعات بنیاد تعاون زندانیان کشور با حضور در استان فارس از بخشهای مختلف بنیاد تعاون بازدید کرد.

سیدی با مثبت ارزیابی نمودن فعالیت های اقتصادی نمایندگی فارس ، ابراز امیدواری نمود ادامه روند رو به رشد و پویایی مجموعه ، در جهت تعالی اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق منویات هیات مدیره بنیاد تعاون باشد.

سیدی در این سفر با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل زندان های فارس دیدار و گفتگو کرد.

سالاری مدیر نمایندگی و هاشمی و باقریان از کارشناسان حفاظت و اطلاعات ستاد مرکزی و سجادی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان های فارس در این بازدید ایشان را همراهی کردند.