تلاش بی وقفه پرسنل نمایندگی فارس در افزایش درآمد باغ مرکبات جهرم به ثمر نشست

منتشر شده در چهارشنبه, 01 مهر 1394 06:54
بازدید: ۲۳۵۱

به نقل از سالاری مدیر نمایندگی فارس :

درآمد حاصل از فروش میوه باغ مرکبات جهرم در مقایسه با سال گذشته به میزان ۶۳ درصد افزایش یافت که این افزایش درآمد به لطف تلاش های بی وقفه پرسنل نمایندگی و اجرای توصیه های علمی و فنی کارشناسی حاصل گردیده است.

سالاری تصریح کرد: علیرغم شیوع آفات و بیماری های مختلف در شهرستان جهرم ، توانستیم با اجرای توصیه های مناسب شیمیایی و بیولوژیکی و تغذیه اصولی از عملکرد قابل توجهی برخوردار گردیم.

سالاری در همین زمینه افزود : لازمه موفقیت در امر باغداری استفاده از دانش نوین و مصرف بهینه نهاده های کشاورزی می باشد که خوشبختانه کلیه امور مربوط به باغ مرکبات جهرم به روشی علمی و بر اساس نتایج آزمایشگاهی اجراء می گردد.

وی در پایان اشاره داشت که در شهریور امسال به میزان ۳۳۰ اصله درخت پرتقال شامل ارقام مارس و هاملین در سطح ۲ هکتار از باغ مرکبات جهرم غرس گردیده است و ان شاء الله در سال های آتی در صورت بهبود نزولات رحمت الهی شاهد عملکرد بهتری خواهیم بود.